Menu Zamknij

Nabór nr 1

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy
I. Nazwa i adres zakładu pracy – jednostki ogłaszającej konkurs:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 138 jest jednostką organizacyjną (jednostką budżetową) Gminy Tyrawa Wołoska. Jest tzw. jednostką obsługującą Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej. Jednostka obsługująca jest zaliczana do sektora finansów publicznych i zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostki obsługiwanej.
II. Opis stanowiska urzędniczego:
główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tyrawie Wołoskiej, pracownik samorządowy,
wymiar czasu pracy: 1 etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, w godzinach 7.30-15.30),
liczba stanowisk pracy : 1 stanowisko,
rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Załączniki

Skip to content